Blogg

Lyckoreceptet – Podcast

Nu finns ett rungande hett och snyggt, fantastiskt avsnitt ute där jag babblar en massa om både det ena och andra.

Lyssna, kommentera, testa, sprid – låt fittan blomma.

https://podcasts.apple.com/se/podcast/lyckoreceptet/id1472296559?i=1000446305147

Annonser

Kristina Turner

DEN GYNOCENTRISKA KALENDERN
– ett år med tolv månader stör menscykeln

Visste du att vår almanacka är patriarkalisk?

Att den moderna kalendern med sina tolv månader stör vår cyklikalitet och vår förmåga att leva i harmoni med naturen?

Du har kanske märkt att kalendern vi använder idag inte är i samklang med månens faser.

Har du sett sambandet mellan menscykeln och månfaserna så inser du att detta gör det svårare att harmonisera vardagslivet med kroppens hormonella cykel och himlakropparnas rytmer.

Menscykeln handlar inte bara om hormoner och biologi, utan påverkar också när du är som mest kreativ och kommunikativ, när din analytiska förmåga är som starkast och när du behöver vända dig inåt för att hämta ny kraft.

Denna energimässiga ebb och flod är en outnyttjad kraftkälla för de flesta kvinnor, och det är ingen slump att patriarkaliska krafter under historiens gång har gjort stora ansträngningar för att hålla den fjättrad.

Utan att drastiskt omvärdera vårt sätt att kartlägga tiden kommer får vi problem med att utveckla ett hållbart liv, för människor och för vår planet.

Ett sådant liv måste vara förankrat i en nära kontakt med allt levande, och uppstår när man lever i fas med kroppens och naturens cykler.

* * *

Almanackan utgör grundstrukturen för vårt dagliga liv och avgör hur vi organiserar våra aktiviteter.

Den patriarkaliska kalender vi idag använder har utplånat den kvinnocentrerade visdom som förankrar oss i en djup harmonisk kontakt med naturen.

I sina studier av den koreanska texten Budoji visar kvinnoforskaren Helen Hye-Sook Hwang att människosläktets överlevnad kräver att vi får upp ögonen för en gynocentrisk (kvinnocentrerade) kalender som följer de kosmiska och kvinnokroppens cykler.

De insikter som förmedlas i Budoji har sitt ursprung i shamanistisk visdom långt bortom vår moderna uppdelning i österländsk och västerländsk kultur. Även om hennes slutsatser grundar sig i koreansk kultur, så ligger de närmare vår egen fornnordiska kultur än den gregorianska kalender vi använder idag.

* * *

Känner du dig ibland ur fas med din kropp och de naturliga cykler som omger dig?

Det är inte så konstigt att vi blir stressade och överbelastade när vi ständigt tvingar in våra biorytmer i kalenderperioder som motarbetar oss istället för att stödja oss.

Modertiden finns inflätad i allt levande och kan aldrig förstöras eftersom den är en grundläggande del av universums beståndsdelar.

Den har dock förtryckts under årtusenden och vi har nu bara suddiga minnen kvar, som exempelvis att vi fortfarande firar Lucia den 13:e och ser fredag den 13:e som en otursdag.

Denna Modertid har en tideräkning med 13 månader om 28 dagar vardera.

Det är en cyklisk kalender som ger oss tillgång till Modervärlden där skapelsens cyklicitet föder fram allt harmoniskt liv.

* * *

13-månaders kalenderns uppstod minst 20 000 år tillbaka i tiden.

Den förhistoriska skulpturen Venus av Laussel visar en kvinna med stora bröst som håller ett bisonhorn med 13 skåror i ena handen och den andra över livmodern.

Venus av Laussel skapades av ett folk som använde 28-dagars cykeln för sin tideräkning.

En kalender som är skapad med utgångspunkt i kvinnokroppen är regelbunden och cyklisk och ger oss 13 månader med 28 dagar vardera och en vecka med 7 dagar.

Ett år med 13 månader är synkroniserat med menscykeln eftersom det går 13 menscykler om 28 dagar vardera på ett år.

Mönstret med dessa synkroniserade och rytmiska spiraler skapar en levande tideräkning som bygger på synkronicitet mellan måncykeln och kvinnors blödningar.

* * *

En kvinnocentrerad tideräkning ger oss möjlighet att känna in och vara närvarande i vad som händer i vårt dagliga, månatliga och årliga liv, och den inre och yttre världen.

I den gynocentriska kalendern infaller den första dagen i månaden alltid på en söndag, den andra dagen på en måndag och så vidare – regelbundet och rytmiskt.

Regelbundenheten gör att kvinnornas heliga tal 13, den trettonde, alltid infaller på en fredag (Fredag = Frejas, Venus dag).

Detta förklarar varför talet 13 smutskastades när patriarkaliska krafter tog över för femtusen år sedan.

Det ÄR ett oturstal för den materialistiskt-kapitalistiska världsbild som lett oss till den avgrund vi nu befinner oss inför.

Talet 13 lever fortfarande i Freja och hennes lussekatter – det är gudinnans tal, förvandlingens tal, haggans, häxornas, disernas, älvornas, fylgiornas, växternas, djurens, planeternas och stjärnornas tal.

13 står för det som är i vardande: verdandi, weird, wyrd.

Den cykliska 13-månadersräkningen är en kvinnohedrande kraftkälla som patriarkatet var tvungen att tillintetgöra för att kunna ta makten.

* * *

Den patriarkaliska kalendern är oregelbunden och stör vår cyklicitet lika mycket som hormonstörande kemikalier.

Eftersom antalet dagar i den patriarkaliska kalendern är oregelbundet (28, 29, 30 och 31), försvårar den kontakten med menscykeln och de kosmiska cyklerna.

Den stör det rytmiska samspelet mellan 28 och 13.

Därför kan den patriarkaliska kalendern aldrig skapa regelbundna cykler eller en regelbunden rytm.

Det outtalade påståendet i den patriarkaliska tideräkningen är att himlakropparnas rörelser är oregelbundna, eftersom antalet dagar i de patriarkaliska MÅNaderna (28, 29, 30 eller 31) blir oregelbundet.

Den gregorianska kalendern isolerar oss från vår cykliska kraft och månens läkande rörelser.

Den SER vid första anblick cyklisk ut eftersom den lånat 7-dagarscykeln från den gynocentriska kalendern, men stör samtidigt MÅNadscykeln.

Den patriarkaliska kalendern är medvetet utformad för att störa kvinnors kraft.

De patriarkaliska krafter som tog över för runt 5 000 år sedan uppnådde detta genom att ersätta den gynocentriska cykliska kalendern med en oregelbunden tideräkning som inte är grundad i cyklicitet.

Den patriarkaliska kalendern är inte synkroniserad med naturens cykler vilket nu resulterar i den förstörelse, exploatering och massdöd vi ser.

Den patriarkaliska kalendern tjänar och stärker det patriarkaliska systemet.

Utan kalendern faller patriarkatet.

* * *

Eftersom både den gynocentriska kalendern och den gregorianska är solkalendrar sammanfaller deras datum periodvis.

I solkalendern finns åtta årstidsmarkörer som hjälper oss att följa himlakropparnas rörelser och årets gång.

I de nordiska länderna firar vi högtider kring Jul, Kyndelsmäss, Vårdagjämning, Valborgsmässoafton, Midsommar, Kräftskiva, Höstdagjämning och Allhelgona.

Att återupprätta den kvinnocentrerade kalendern är en enormt betydelsefull uppgift i dagens fragmenterade, oregelbundna värld.

Vi har tappat kontakten med livets och kosmos cyklicitet, och det får oss att förstöra världen vi är del av.

Att bli medveten om kalendern och utveckla din förståelse av vad den innebär för vår relation till månens och kroppens cyklikalitet är det som behövs.

Du behöver inte ”göra” något.

Din medvetenhet om den kosmiska cykliciteten och de patriarkaliska krafter som försöker störa den gör det arbete som behövs.

Vi vaknar nu, och vår intuition väver osynlig nytt liv mitt framför ögonen på patriarkatet.

De kan inte se vårt arbete.

Det görs på oss, i oss, av vår spirande MEDvetenhet.

* * *

Varje dag snurrar jorden ett varv kring sin egen axel.

Samtidigt roterar månen ca. 13 grader kring sin egen axel, och ca. 13 grader runt jorden.

I synkronicitet med månens rörelse framskrider menscykeln samtidigt ca. 13 grader i den inter-kosmiska kroppsliga cyklikaliteten på en dag.

På en MÅNad snurrar jorden 28 varv kring sin axel, och rör sig samtidigt ca. 13 grader i sin bana kring solen.

Samtidigt snurrar månen ett varv kring sin egen axel och rör sig ett varv runt jorden.

Och på en månad fullbordar kvinnor en menscykel.

Jorden rör sig ett varv i sin bana runt solen på ett år.

Samtidigt rör sig månen 13 varv runt sin egen axel och 13 varv runt jorden.

Och på ett år fullbordar kvinnor 13 menscykler.

* * *

När kvinnor kommer i kontakt med sin egen och himlakropparnas cyklikalitet skapar vi alternativ till Fadersvärlden och mer närvaro i nuet uppstår.

Urhäxan föds ur kontakten med det eviga nuet, arketypernas UrModer.

Vi oglömmer vår vilda natur och vår intuitiva kontakt med varandra.

Den urgamla framtiden föds.

Det vilda kallar dig outtröttligt, inbjuder dig till det djupa minnets källa, till intuitionens rot.

Vi är inte längre delaktiga i maskinernas vandring mot en framtid som aldrig ÄR.

Våra kroppar älskar intimt jorden, månen och solen.

Vi lever en regelbunden rytm där himlakropparna är i samklang med kvinnokroppen.

ÅrsTID är NU.

Trippelspiralen Vi:Här:Nu manifesteras genom de uppvaknande kvinnorna.

Den gynocentriska kalendern bygger på livets regelbundna rytm och har sitt ursprung i himlakropparnas och kvinnokroppens regelbundna rörelse.

* * *

Allt som lever älskar vi vildsint.

Vi har en häftig, passionerad, våldsam kärlek till alla växter och djur.

Ett oböjligt mod driver oss framåt.

Vi är den fördolda kosmiska väven, den olydiga, otämjda inspirationen.

Vi är livmodergeniet.

Vi har en naturlig lust för jordens alla väsen och vill smälta samman med luften, vattnet, elden.

Vi är kvinnor som sammanflätas, virkas, länkas i vävens gemenskap.

Extas.

Vi läker det styckade självet och föder Gudinnan här och nu.

Vi har förmågan att se och välsigna, att avsluta och förgöra: skapelsens kraft.

Inte kristendomens kuvade madonna – utan den förhistoriska sheelan som våldsamt blottar sitt kön.

Kreatrixen, spinnerskan, väverskan, skaperskan.

Vi är den gudomligt feminina närvaron.

Nornorna har legat fjättrade länge.

Nu strömmar livskraften genom väverskorna igen.

* * *

Den patriarkaliska kalendern

 • är disharmonisk och oregelbunden
 • ger illusionen av regelbundenhet genom att använda de sju veckodagarna
 • är ur fas med en mån-, kvinno- och solcentrerad världsuppfattning.
 • är utan sammanhang och ser inte inter-kosmiska samband
 • är linjär och kortsiktig
 • ser inte samklangen mellan alla levande varelser

Den patriarkaliska kalendern skapar en linjär lemlestad tid.

Ordet ”kalender” har sina rötter i det latinska ordet ”calend” som står för den första dagen i månaden i bokföringsböcker där skulder nedtecknades.

Den moderna kalendern har sitt ursprung i en materialistisk, kapitalistisk världssyn, inte i naturens och kroppens cykliska kretslopp.

Den patriarkaliska kalendern hade inte råd att helt göra sig av med regelbundenheten, och antog därför veckans sju dagar, men lyckades samtidigt med att störa kvinnornas kontakt med den rytmiska cyklikaliteten och månen.

Veckans sju dagar utgör en kontaktyta med de planetära himlakropparna och märks tydligast på spanska: lunes-månen, martes-mars, miercoles-merkurius, jueves-jupiter, viernes-venus, sabado-saturnus, domingo-solen.

Den patriarkaliska kalendern med sin linjärt schemalagda kronologi infördes ca 3000 f.Kr.

* * *

Skaperskans LivModertid är HÄR/NU och inkluderar allt (VI).

LivModertid är förkroppsligad tid, inte abstrakt tid.

Denna tid kan inte avskiljas från tideräknaren och har sitt ursprung i vårt kollektiva medvetande.

Den gynocentriska tideräkningen är organiskt logiskt, inte avskild från kroppen, biosfären, naturen eller kosmos.

Den kvinnliga matematiken återspeglar alltings enhet.

Alla tal föds ur den kosmiska LivModern, och matematiken finns invävd i cyklikaliteten, överallt i naturen.

Världens ursprungsbefolkningar räknar och mäter tid och tal genom de menstruerande kvinnorna.
I en gynocentrisk kalender räknas graviditeten som 10 månader, inte 9.
10 månader med 28 dagar vardera = 280 dagar.
Det var de födande som uppfann den måncentrerade kalendern.

Kvinnan skapade tiden.

* * *

Fotnot: Grekiskans mene (måne) har samma etymologiska rötter som latinets menses och mensis (menstruation och månad).Rotstavelsen ’me’ finns också ord som engelskans ”mind” och ”measure”.

Text av Kristina Turner http://www.urbangodess.se

Mycket viktig info här:

Gynopedia

Our mission is to provide practical, stigma-free information so that users can feel empowered and make informed decisions. The basic idea is that you search for a city — for example, New York City or Seoul — and Gynopedia provides free information on birth control, the morning after pill, STI tests, menstrual products, gynecologists, obstetricians, prenatal care, abortion access, crisis support, and more in that city. So, let’s say you need a low-cost clinic in New York, or an LGBTQ-friendly gynecologist in Bangkok, or the morning after pill in Lima. Well, Gynopedia is the resource for you.

https://gynopedia.org/Welcome_to_Gynopedia?fbclid=IwAR0Y6GvRytIS-tDM9LEujMg8Qpb4KbhDfWsj8T1VoraKq63IVLwAOrZ_5Jc

Är Snippsauna för dig?

Hur vet jag att Snippsauna är rätt för mig? 

Om du svarar ja på en av frågorna så är ångning för dig:
 • – Lever du i en kvinnlig kropp?
 • – Har du någonsin haft menssmärta, kramper, smärtsam menstruation, oregelbunden cykler?
 • – Har du någonsin lidit av torra slemhinnor, torrhet i vaginan?
 • – Har du någonsin haft ont vid penetrations sex?
 • – Är du orolig över att du ska få eller eller har myom, cystor eller polyper?
 • – Vill du öka dina möjligheter att bli gravid utan invasiva ingrepp?- Är du gravid eller nyförlöst och vill läka snällt, snabbt och känna dig pigg och fräsh?
 • – Lider du eller någon du känner  utav väldigt rikliga blödningar och/eller endemetrios?
 • – Lider du eller någon du känner utav återkommande infektioner ex svamp, bakteriell vaginos, herpes?
 • – Vill du kliva in i pre meonopaus eller i menopaus på ett snällt icke invasivt sätt?
 •  – Undrar du varför gynekologen aldrig har något annat att erbjuda förutom medicin eller operation?
 • – Har du någonsin undrat varför ingen har lärt dig hur du ska ta hand om din Vagina och din Livmoder?
 • – Har du någonsin undrat varför så många kvinnor idag har återkommande problem med sin vagina och livmoder?
 • – Har du ibland känt att det måste ha funnit ett annat sätt att ta hand om sin vagina och livmoder? 
 • – Tycker du det skulle kännas skönt och lättande att ha ett hälsosamt, lustfyllt och enkelt förhållande till vagina och livmoder? 
 • Då är ångning för dig. Jag finns tillgänglig för bokningar online både gällande konsultationer och introduktioner. Det går även bra att ordna kvinnocirklar, föreläsningar, infokvällar eller prova på. Hör av er så börjar vi läkande genom att njuta mer utav våra kroppar och magiska underliv.

Podcast om Snippsauna

https://www.radioplay.se/podcast/alla-vara-ligg

Alla Våra Ligg kan ni lyssna på yours truly när jag pratar om ångning och dess fördelar. Tack Amanda och Anna, @allavaraligg ni är så jävla roliga satt typ å konstant fnittrande. Det enda jag nog ändå vill förtydliga är när jag pratar om flytningar, jag är ju inte mediavan och inser att förförståelse är ju för i helvete inget man kan ta för givet. Note to self för framtiden.
Förtydligandet, du ångar inte när du har mens för då har din kropp sin månatliga rening och flytningar, vävnad, blod etc blöder ut. Dina flytningar är inte en rening på det sättet men självklart hjälper dina flytningar,(sekretion) om de är hälsosamma transparenta, vita (blir vita i trosan), luktar gott/luktlöst och inte är för sega, torra, klumpiga, tjocka att skapa ett bra klimat, normal endogen flora. Men detta påverkas av tamponger, infektioner, intimtvål, antibtotika, samlag, stress, kost och flytningar som luktar illa, tjocka, sega, korniga är ett tecken på obalans. Alla kvinnor har olika mängd sekretion så jämför aldrig med andra utan bara med dig själv. 
#yonisteamsweden#snippsauna#ånga#fittbastu#ångahöna#yonisteam#vaginalsteam#örterförsnippsauna#läkagenomnjutning

Steamy Chick Blog interview with me

Rebecca Tiger first learned of vaginal steaming from a doula who she met in France. When she returned home to Sweden, she began searching everywhere for information about vaginal steaming. Having undergone unsuccessful IVF (In Vitro Fertilization) treatments, she decided to incorporate vaginal steaming into her routine. Soon after, she became pregnant with her second child. It was then that she knew that she needed to bring vaginal steaming to the Swedish countryside. We interviewed Rebecca to learn more.  What is your profession?

I’m a performing artist and director but I also walk the priestess path. Priestess of Nature in straight line with Priestess of Avalon. I have worked as an artist for 20 years and I did my studies in Stockholm. I see vaginal steaming as another tool for me both as an artist and as a priestess. It helps to connect myself, colleagues and clients to their own wombspace, to their center for creativity. I believe that whether you choose to use your uterus to nourish and give birth to a baby or if you nourish and give birth to your sacred dream, it is the same source and the same neglected center of power. I have also worked with herbs all my life. I never went to school but that is how I cure myself and my children, and I consider myself a “herbarista” not an herbalist since I have no documented education just my own practice, but the step to steam was not very far.Where did you go to school or get your professional training? How long have you been practicing?

I have done steaming on myself for almost five years. I heard about it when I was in France from a doula. Then I went and googled all I could find about it, that was around 2014 and I just tried it at home and did all the beginners mistake you can do. I burned my legs, sat too long, made it too hot, used the wrong herbs, steamed at the wrong time. After a while, I learned by my mistakes and I started showing my curious friends about it. After I began vaginal steaming, I ended up finally getting pregnant again with my second child and I’m pretty sure it was because of steaming. I can’t prove that it was the actual steam and herbs that aided in me getting pregnant but I can prove that the steam helped my get my confidence back as a woman. I was having difficulties getting pregnant and the conventional healthcare methods just made me feel very bad about myself and reminded me about all the difficulties that I faced. It made me feel as if I had almost no chance of conceiving in a natural way. I was actually quite far in my IVF treatments when I realized that I was pregnant since I started steaming more often.How did you learn about vaginal steaming? Do you use vaginal steaming yourself?

I decided that for me to move on and really give guidance and be able to feel 100% sure of how to steam others, I signed up for the Vaginal Steam Facilitator course and my plan was to become a Peristeam Hydrotherapist since where I live in Sweden, we have no one with that knowledge yet. I learned so many secret tips and tricks in the courses and I know what I’m talking about so it’s very easy to charge for my services. I started officially last autumn and I have steamed 30 women. I gave the steam a more nordic name since my plan is to use nordic herbs and to have my clients here in Scandinavia. It’s called Snippsauna (Snippa is the word for Yoni and Sauna is yes, a sauna). We love our saunas here in the north!What has your personal experience with steaming been?

I started a project called Snippsaunax3 where I encourage women to start steaming regularly once a week and I have 30 onboard and meanwhile I also have women who are not in the project but they have also started vaginal steaming. Over here I need to educate the women more about what vaginal steaming is, how it’s done and the benefits. I find that women are curious but they are hesitant until one of their friends tries it. I have also done some group steams and I find those so amazing because there is this full on giggly, nervous laughter but once they are above their pots it just stops. It’s like a force of nature pulling them down into themselves and their wombspace. I use my drum in ceremonies, I prepare an herbal soak bath for the women and I play the drum. Sometimes into their womb, a womb journey or either just grounding travels to connect. I also offer womb-healing ceremonies.Why did you decide to offer this service to women? Was there an “aha” moment?
I do most of my sessions online, some of them come to my house in the countryside or I come to them. Since most of my clients steam at home, they send me photos of their steam stations, their baskets of herbs they bought and their steam pots. Most of them have reported less PMS pain, such a no sore breasts, no cramps and regular cycles. I also have clients reporting that their green/yellow discharge is gone. All of my clients have reported that they feel so clean and fresh and that they’re sleeping much better. I do have two men that I’m going to start steaming soon. They’ve complained of very itchy anuses. I look forward to hearing how it works for them.Do any vaginal steam success stories stand out where the client had a significant health breakthrough?

My “wow” story is my own, that I managed to get pregnant. I also use vaginal steaming to prevent a herpes outbreak. It works so good for me. If I feel any herpes happening I make myself a mild steam. I use lemon balm, or parsley or menthe or apple cider vinegar or salt, depending on what I feel like and the herpes never becomes an outbreak. So I don’t need to take any medicine. Sometimes I take L-lysine just as an extra precaution but that’s it. 

For more information: 

Rebecca Tiger
Vaginal Steam Facilitator
Stockholm, Sweden
www.snippsauna.com
Instagram @Wildherbarista

https://www.steamychick.com/Blogswedish-priestess-incorporates-vaginal-steaming-after-failed-ivf-treatments-and-becomes-pregnant-/?fbclid=IwAR1MhfH8StSU9zyXyd-Rnkui9wuIXJLDY2iyMRODqtcLC_GUbB-RrslVMLc