R.O dom

Längst ned finns mitt inlägg på Instagram där jag tackar Linn Grönkvist som anmält mig.

 Nedastående text från Stiftelsen Reklamombudsmannen

 Reklamen 

Den anmälda reklamen är ett påstående som har publicerats på snippauna.com. På webbplatsen står det ”Väl-kommen – Låt oss ta hand om snipporna”. I stycket efter står det ”Vid en snippsauna släpps örtånga in i under-livet, lite som att bjuda på örtthé underifrån. Vi uppmärksammar då en viktig kroppsdel och funktion som annars mest får uppmärksamhet inom sex, graviditet eller mens. När vi börjar skicka in örter, kärlek och omsorg fylls kropp och sinne av värme.”. 

Därefter följer stycket ”Snippsauna förekommer i många kulturer. Förr gjorde kvinnor snippsauna i Sverige men kunskapen om det har gått förlorad här. Yoni steaming är stort i USA. Många skönhetssalonger erbjuder det som behandling och ibland även på USA:s motsvarighet till mödravårdscentralen. I USA har yoni steaming kriti-serats för att det skulle vara fel att rengöra underlivet som klarar så bra att rengöra sig själv. Men snippsauna handlar inte alls om tvätt. Det är en stärkande behandling med välgörande läkeväxter. Snippsaunan kan använ-das bara för att det är behagligt, för att stödja snippans funktioner eller behandla olika åkommor i underlivet.”. 

I nästa stycke står ”Att ånga är ett enkelt naturligt och holistiskt sätt att hjälpa sig själv balansera sin cykel. Mitt mål med Snippsauna är att jag vill erbjuda och delge kunskap om ångning och dess läkande effekter. Jag vill föra kvinnor samman och ge oss alla en möjlighet att återkoppla till den kraft som vi alla har inom oss.”. 

Därefter följer en uppräkning av punkter under rubriken ”Vad snippsauna är bra för”. Under den elfte punkten står att ”Läka trauman och sexuella övergrepp”. 

Reklamen har producerats internt hos annonsören 

 Anmälan 

Enligt anmälaren är påståendet att trauman och sexuella övergrepp kan läkas genom Snippsauna vilse-ledande och saknar grund. 

Annonsörens yttrande 

Snippsauna (annonsören) förstår anmälarens tanke och har sedan anmälan förtydligat informationen på webb-platsen med texten ”kan vara bra för” för att undvika missförstånd. Anmälaren har anmält endast första sidan av webbplatsen, men annonsören noterar att det på webbplatsen dels finns en flik som heter ”Testimonials” och att det dels på två ställen på webbplatsen förklaras var annonsörens information kommer ifrån, något annonsören inte tror att anmälaren läst. Under webbplatsens flik ”Testimonials” står det: ”Hukbad, Snippsauna, Vaginal Steam är en uråldrig metod och det finns inga kliniska studier gjorda i väst så jag publicerar med personens tillåtelse ett vittnesmål från mina journaler så att fler kan känna igen sig.”. 

Under fliken ”Boka/köp” framgår följande: ”Snippsauna är en uråldrig ritual och metod för att få balans i underliv, livmoder och i sig själv. Det finns inga kliniska studier. Det jag påstår saknar vetenskapliga studier i ryggen då det hittills inte satsats pengar på sådan forskning. Istället hänvisar jag till de tusentals fallstudier som finns om 

vaginal ångning över hela världen. Snippsauna är en holistisk metod vars mål är att ge kroppen stöd så att den kan sätta igång sin egen förmåga att läka.”. 

Annonsören ser webbplatsen som en helhet och hoppas att den som besöker den besöker hela webbplatsen och inte bara stannar vid en sida. Enligt annonsörens statistik är personer inne på hela webbplatsen och besö-ker vanligtvis alla sidor, inte bara startsidan. Annonsören har bifogat besöksstatistik för webbplatsen. 

Annonsören upplever att anmälaren ej är en av dess genomsnittliga besökare av två anledningar. Den ena är att anmälaren har stannat på första sidan och den andra är att den generella användaren letar efter information och inte efter fel att anmäla. 

Annonsören rör sig i ett litet fält inom kvinnohälsa baserad på muntlig tradition, örtmedicin och egenvård. An-nonsören är mot den bakgrunden van vid att det man gör upprör många. Speciellt de som vill ha evidensbase-rad vård, vilken de är fria att välja på andra plattformar och i samhället. Annonsörens plattform vänder sig till den som vill gå en annan väg eller som vill komplettera den evidensbaserade vården med traditionell egenvård. Annonsören möter dessa individer på ett annat sätt än de är vana vid från sjukvården. 

Annonsören anser att anmälan om falsk marknadsföring saknar grund. Baserat på de studier som gjorts på ångning, studier på örternas medicinska egenskaper samt den stora mängd vittnesmål som bilagts yttrandet, anser annonsören att det som erbjuds på webbplatsen inte är att lova för mycket. 

Enligt annonsören har den här metoden funnits i vårt land sedan urminnes tider. Den tidigaste källan annonsö-ren har hittat till Snippsauna, eller hukbad som det hetat innan, är från Linnés bok ”Lapplandsresan” (1732) där han träffar några kvinnor som berättar för honom att de ska använda renfana för att ånga underlivet. Att annon-sören ska behöva bevisa ett arv, ett kulturarv, ett kvinnligt nordiskt kulturarv på ett annat sätt än med vittnesmål är som att begära att annonsören ska bevisa att det finns liv efter döden. Det är högst logiskt att kvinnor tagit hand om sina underliv på bästa möjliga sätt under de förutsättningar som funnits, precis som moderna kvinnor vill ta hand om sig på bästa möjliga sätt. Annonsören för helt enkelt en gammal nordisk kultur vidare och om den kan hjälpa snippbärare att leva ett liv utan smärta, infektioner, samlagsmärtor, och att de känner att de är i full kontakt med sin livmoder, så känner annonsören att den har bidragit till något väldigt värdefullt. 

Till yttrandet har annonsören bifogat tre bilagor med studier och vittnesmål angående metodens användning, samt vetenskapliga studier som verifierar örternas medicinska verkan. 

Reklamombudsmannen konstaterar att den aktuella reklamen beskriver den marknadsförda tjänsten som att den har medicinskt positiva effekter för den som utsatts för trauman och sexuella övergrepp. Påståendet upp-fattas sannolikt av en genomsnittskonsument som att tjänsten har en bevisad effekt. Annonsören har enligt Reklamombudsmannen inte visat att tjänsten har de beskrivna medicinska effekterna. Reklamen är därför vilse-ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler. 

View this post on Instagram

Jag förlorade mot R.O. Vilket var väntat. Så klart kan jag ju inte bevisa det men visst trodde jag att över 300 kvinnors vittnesmål och 10 kliniska studier skulle vara värt en hel del. Jag vill tacka dig Linn Grönkvist, dig som jag aldrig träffat, dig som jag aldrig haft kontakt med, dig som aldrig ångat med mig och förmodligen kommer du aldrig testa detta. Jag vill tacka dig för ditt penetrerande hat och för att du genom din klassiska backstabbing metod, dvs inte ha en dialog med mig innan du anmäler så har du lyckats ge mig över 1000 nya följare, 25 nya jobberbjudande både i Sverige och utomlands, en helt otrolig besöksstatistik till min hemsida och beställningarna i webshoppen gick upp med 25% tack vare din anmälan. Vi har skapat ett internationellt nätverk för oss terapeuter och vi har alla svetsats samman tack vare dig. Kära Linn, jag tänkte att du kanske ville veta det att ditt ursinniga hat och behov av att fälla min hemsida för vilseledande har hjälpt mig nå nya höjder på minimal tid. Så jag tänker göra en örtblandning som jag ska kalla Grönkvist och jag ska marknadsföra den som mirakelkur för evig framgång. TUSEN TACK alla ni som lämnat VITTNESMÅL, delat historier, skickat kärlek, hjälpt mig med ryggskottet som detta otroliga extrajobb inneburit utan er not possible. #snippsaunawontdie #snippsaunaheretostay Hela dom och försvar finns på hemsidan eller följ contactinbio.

A post shared by wildherbarista – snippsauna (@wildherbarista) on

Fyra chanser….

att lära sig mer om Snippsauna och träffa mig.

Har du hört talas om Snippsauna, Vaginal Steam, Yoni Steam.
Snippsauna är mitt nordiskt klingande namn på denna ångmetod., Vaginal Cleanse, V-Steam, Bajos, Chai Yok, Hukbad. Snippsauna är ett försök att återuppta en bruten tradition, en enkel tradition som kvinnor över hela världen ägnat sig åt genom historien Det går ut på att behandla underlivet med örtånga, mot olika sorts underlivsproblem som torra slemhinnor, förlossningsskador, menssmärta, återkommande infektioner, pms etc. Metoden användes förr i Norden, men har glömts bort. Ångningen kan också bara vara ett sätt att pyssla om vår heligaste kroppsdel, den som är alla människors ursprung men som skambelagts så. Genom Snippsauna får vi möjlighet att återknyta till vår livmoder och vårt kraftcenter. När kände jag att jag var i full KONTAKT med MIG själv och MIN kropp. Lever jag efter min egen förutsättning eller presterar jag på andras villkor hela tiden? Du kan göra en Snippsauna med eller utan livmoder – en djup helig feministisk handling som både ger effekt på ett personligt plan men som även ger ringar på vattnet ur ett globalt perspektiv.

Mer info och anmälan:
Snippsauna@gmail.com

22 november på Järna Yoga och Dans https://www.facebook.com/events/440919733227157/

29 november tillsammans med Vulverine på Ahimsa Yoga https://www.facebook.com/events/1083955491810702/

10 dec Online Seminarie https://www.facebook.com/events/554682648638374/

12 dec på Vår Lokal,Gnesta https://www.facebook.com/events/2206628152971819/

Förmödrar

“Once upon a time there was a wicked witch and her name was
Lilith
Eve
Hagar
Jezebel
Delilah
Pandora
Jahi
Tamar
and there was a wicked witch and she was also called goddess and her name was
Kali
Fatima
Artemis
Hera
Isis
Mary
Ishtar
and there was a wicked witch and she was also called queen and her name was
Bathsheba
Vashti
Cleopatra
Helen
Salome
Elizabeth
Clytemnestra
Medea
and there was a wicked witch and she was also called witch and her name was
Joan
Circe
Morgan le Fay
Tiamat
Maria Leonza
Medusa
and they had this in common: that they were feared, hated, desired, and worshiped.”

~ Andrea Dworkin

Hela inlägget här: https://www.facebook.com/SHEonthetipofhertongue/?__tn__=kCH-R&eid=ARBrFZiBZTqQ-I21Z_pAt9PNDdoeS1KND4poyP4in0RaxLZscXw1gVIsjODVFURbWhx73NqCwl4nlK3g&hc_ref=ART0HJDwTVPsn6nlHeWYPkmMEiiJ3X2iZUkk909DUDb2zRrg3_oNqrEz7xUMwGS4-QI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCKKGCsCsfqilns7xK6aDZbGiclJoJPNvB5zgPKTGuj-5DsuSe_iDeU3DcCVNgie9Ejj7YidbGV5o9cQX_TW9B4BULaAU0rLfNrxau3N7YBU_G5WJnBu8XafMBwWC6uAhlsHbOS08w4bUxDjkbKnmgzcu60fUejJa6GlAfJ3gzxjefDX_au1xjO86ag-rtzQvV2VRCtSwnEAMzRnfXmYRr2I3vjUdcs0xww1tgJdOxyh-N2ldXW2VMypA5zk9e3gkydc66AaOq_ryuvGavkXMEolort4ypOk-sC6Uby71_O4rf2yrQhEsGeXuu0gNmty5JNqeAcTYFZErVa9sE

Studier av Snippsauna världen över.

Här har jag samlat samtliga studier som finns kring ångningen och dess effekter. Det finns ingen gjord i Europa ännu men i Usa och i Korea. Detta gäller ju både vaginal ånga, rektal ånga, kallas ibland för transurethal eller hydrotherapy men även perihydrasteam therapy. De första länkarna handlar om ånga och hur den används inom läkning. Resterande länkarna är studier gjorda på vaginal ångning samt den sista som är anal ånga för prostata besvär hos män. Längst ned i dokumentet finns även en utav många samlade studier på örters inverkan på kroppen. Och allra längst ned en lista på sjukhus som använder metoden

Rezum: a new transurethral water vapour therapy for benign prostatic hyperplasia 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6180381/

https://www.bostonscientific.com/content/gwc/en-US/products/lithotripsy/rezum-water-vapor-therapy.html

Hydratherapy 2019

https://bastyr.edu/news/general-news-home-page/2019/05/hydrotherapy-wonder-medicine-hidden-plain-sight

Abstrakt Bakera – Herbal Steam baths for postnatal care 2007

https://kundoc.com/pdf-bakera-a-herbal-steam-bath-for-postnatal-care-in-minahasa-indonesia-documentatio.html

Vaginal herb use and Chlamydia trachomatis infection: cross-sectional study among women of various ethnic groups in Suriname.

Om länken ej fungerar så finns här samma artikel fast en annan länk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31101696

Post partum Vaginal Steam Study

http://fourthtrimestervaginalsteamstudy.com/

Systematic Review of Fumigation Therapy for Atrophic Vaginitis

http://kpubs.org/article/articleMain.kpubs?articleANo=BOGHBE_2016_v29n1_92

Effect of xunxi no.1 intervention and radiotherapy on Ia-IIb stage cervical cancer with high-risk human papilloma virus infection].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910336

Clinical study on combined acupuncture with chinese medicine for infertility due to hydrosalpinx

https://link.springer.com/article/10.1007/s11726-012-0579-8

Study on a Usage of Smoking Preparations, Fumigant and Buccal Preparations in Dongeuibogam

http://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201324947257887.page

Effects if Artemesia A Smoke Sjukjahun menstrual distress dysmenorreha and prostaglandin

https://www.researchgate.net/publication/244949530_Effects_of_Artemisia_A_SmokeSsukjahun%20_on_Menstrual_Distress_Dysmenorrhea_and_Prostaglandin_F2

 

Study on therapuetic effects on KMST.Korean Medicine Steam Therapy

https://www.researchgate.net/publication/283244864_Study_on_Therapeutic_Effect_of_KMST_K%20orean_Medicine_Steam_Therapy_-Included_Korean_Medicine_Combination_Therapy_about_Leuk%20orrhea_Patients

Steamtherapy erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia

https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-q-and-a-new-steam-treatment-for-benign-prostatic-hyperplasia/?fbclid=IwAR0k1yEvgUAfOZallTYtAxDM2LtyKd3fka5fqzoX3W3C8vvOEOwGjo6FaV8

 

Sjukhus som använder Snippsauna/Hukbad/Pelvic Steam

KyungHee BoGung Korean Medicine Hosptial – använder Snippsauna för att lindra och läka olika gynekologiska besvär.

Beijing Tongshantang of Traditional Chinese Medicine – använder Snippsauna vid behandling av HPV och även vid utvecklad cancer.

Dunsan Korean Medical Hospital of Daejeon University – Cancerbehandling där Snipppsauna är en del av behandlingen.

Tjeckien – används på tre sjukhus vid förlossning. För mer information, Monica Vavlova, www.sebevedomarodina.cz

KABAAAM om ni läst ända hit.