WEBINARS VÅREN 2020

Webinar Jag erbjuder under hela året online webinar om snippsauna. Webinar är tänkt att kunna guida dig djupare än informationen som finns här. Djupare förståelse för hur Snippsauna kan hjälpa till.

Vi går igenom Snippsaunans historia och hur den använts. Sedan går vi in på hur du kan använda Snippsauna hemma som en självkärleksritual och en metod för att uppnå vaginal balans. För och nackdelar med Snippsauna. Hur du genomför en säker snippsauna. Vilken örtblandning passar dig bäst just nu. Samtalet är tänkt att vara väldigt rikt på information så att ni kan äga denna metod och ta beslut baserade på er menscykels behov, ert vaginala ekosystems möjligheter eller begränsningar just nu. Jag kommer utgå från egna erfarenheter av klienter, andras klienter och de fallstuider som finns samt en del forskning från Korea och Slovenien. Papper och penna och mycket dryck kommer att behövas, kanske lite snacks

Detta sker online och kan du inte något av datumen så kan du ändå anmäla dig för det går att se det i efterhand. De datum som finns upp nu är :

Snippsauna x 3 – Vi möts vi tre tillfällen, online och vi följer varandra i en säker FB grupp under denna tid. En plats att dela erfarenheter, lära sig av mig och utav varandra. Jag finns tillgänglig under tiden för att svara på frågor. Datumen är 29/3, 27/4 och 25/5 kl 19.00 Via Zoom 750 kr

Snippsauna x 1 – Ett online webinar matat med information och möjlighet att ställa frågor i slutet av webinar. Datumet är 16 mars Via Zoom 250 kr

Månen– ett webinar om att leva med cykliskt med månens faser och spegla sin menscykel i månen, sina beslut och sitt vardagliga liv. Våra förlevandes kunskaper in i våra moderna liv. Datumet är 8 april via Zoom kostar 250 kr.
För alla webinar, maila snippsauna@gmail.com för mer info

UPPROPET

Kvinnor dog. Män dömde. Tidens tro drabbar människan

Detta är ett upprop om upprättelse för dem som avrättades i de svenska häxprocesserna. Vi kräver upprättelse för denna rättsskandal utan like i svensk historia. Vi kräver upprättelse för offren för den masshysteri som ledde till att flera hundra kvinnor mördades – till att familjer, byar och socknar slogs i spillror. Vi kräver upprättelse för de fyrahundra människor, mestadels kvinnor, som avrättades.  Vi kräver upprättelse för att de ska bli ihågkomna för vilka de var, inte för häxor som brändes.

“Den 1 juni 1675 ägde avrättningen rum på Bålberget vid Lesjön i nuvarande Kramfors kommun. 71 personer hade dömts till döden för sexuellt umgänge med Djävulen och Blåkullafärder. Av dessa var 65 kvinnor, 2 män och 4 pojkar. De dödsdömda kvinnorna utgjorde en femtedel av Torsåkers pastorat”

“Bekännelserna tvingades fram genom att skendränka barnen och fira ner dem med rep i Ångermanälven, eller stoppa in mindre barn i en bakugn och tänka eld på halm utanför ugnen. På detta sätt erkände hundratals kvinnor att de var skyldiga bara för att rädda sina barn. Likadant gjorde man med barnen för att få dem att peka ut vilka som tagit dem till Blåkulla.” 

”M:r Mattias kunnat sedan trull synas, henne skylldig wara, emedan hon leedh en stor anfächtningh af denn onde fijenden så at hon af nychter magha hafwer twenne reesor här på rådstufwen hafft mycken upkastellse sampt nedher i förstufwen fallet nedh, såsom en dödh menniska” ”Mäster Mattias (biskop Steuchius son) kunde nu också tillstå att hon var skyldig eftersom han hade kunnat se trollen, och att hon led av väldigt stort samvetskval, som den onde fienden utsatte henne för, så att hon på nykter mage, vid två tillfällen här på Rådhuset, kräkts och sedan fallit ihop i farstun, som en död människa.” (översättning S.Norberg)

#nordicnoisemovement2020

Vi kräver att alla med maktpositioner går från att ignorera och reagera till att agera.

Vi kräver att svenska kyrkan ber om ursäkt för att de initierade och drev på masshysterin.

Vi kräver att svenska staten ber om ursäkt för att de ej stoppade denna rättsskandal när de kunde.

Vi kräver att kungahuset ber om ursäkt för att de ej agerade och stoppade denna rättsskandal.

Vi kräver att minnesmärken upprättas på samtliga orter där avrättningar av påstådda häxor ägt rum.

Vi kräver nolltolerans mot tystnadskulturen.

Vi kräver att dessa kvinnor blir ihågkomna. Inte övergivna.

Vi kräver att dessa kvinnor blir hörda. Inte tystade.

#nordicnoisemovement2020

Läs hela uppropet här: https://nordicnoisemovement.com/uppropet/

R.O dom

Längst ned finns mitt inlägg på Instagram där jag tackar Linn Grönkvist som anmält mig.

 Nedastående text från Stiftelsen Reklamombudsmannen

 Reklamen 

Den anmälda reklamen är ett påstående som har publicerats på snippauna.com. På webbplatsen står det ”Väl-kommen – Låt oss ta hand om snipporna”. I stycket efter står det ”Vid en snippsauna släpps örtånga in i under-livet, lite som att bjuda på örtthé underifrån. Vi uppmärksammar då en viktig kroppsdel och funktion som annars mest får uppmärksamhet inom sex, graviditet eller mens. När vi börjar skicka in örter, kärlek och omsorg fylls kropp och sinne av värme.”. 

Därefter följer stycket ”Snippsauna förekommer i många kulturer. Förr gjorde kvinnor snippsauna i Sverige men kunskapen om det har gått förlorad här. Yoni steaming är stort i USA. Många skönhetssalonger erbjuder det som behandling och ibland även på USA:s motsvarighet till mödravårdscentralen. I USA har yoni steaming kriti-serats för att det skulle vara fel att rengöra underlivet som klarar så bra att rengöra sig själv. Men snippsauna handlar inte alls om tvätt. Det är en stärkande behandling med välgörande läkeväxter. Snippsaunan kan använ-das bara för att det är behagligt, för att stödja snippans funktioner eller behandla olika åkommor i underlivet.”. 

I nästa stycke står ”Att ånga är ett enkelt naturligt och holistiskt sätt att hjälpa sig själv balansera sin cykel. Mitt mål med Snippsauna är att jag vill erbjuda och delge kunskap om ångning och dess läkande effekter. Jag vill föra kvinnor samman och ge oss alla en möjlighet att återkoppla till den kraft som vi alla har inom oss.”. 

Därefter följer en uppräkning av punkter under rubriken ”Vad snippsauna är bra för”. Under den elfte punkten står att ”Läka trauman och sexuella övergrepp”. 

Reklamen har producerats internt hos annonsören 

 Anmälan 

Enligt anmälaren är påståendet att trauman och sexuella övergrepp kan läkas genom Snippsauna vilse-ledande och saknar grund. 

Annonsörens yttrande 

Snippsauna (annonsören) förstår anmälarens tanke och har sedan anmälan förtydligat informationen på webb-platsen med texten ”kan vara bra för” för att undvika missförstånd. Anmälaren har anmält endast första sidan av webbplatsen, men annonsören noterar att det på webbplatsen dels finns en flik som heter ”Testimonials” och att det dels på två ställen på webbplatsen förklaras var annonsörens information kommer ifrån, något annonsören inte tror att anmälaren läst. Under webbplatsens flik ”Testimonials” står det: ”Hukbad, Snippsauna, Vaginal Steam är en uråldrig metod och det finns inga kliniska studier gjorda i väst så jag publicerar med personens tillåtelse ett vittnesmål från mina journaler så att fler kan känna igen sig.”. 

Under fliken ”Boka/köp” framgår följande: ”Snippsauna är en uråldrig ritual och metod för att få balans i underliv, livmoder och i sig själv. Det finns inga kliniska studier. Det jag påstår saknar vetenskapliga studier i ryggen då det hittills inte satsats pengar på sådan forskning. Istället hänvisar jag till de tusentals fallstudier som finns om 

vaginal ångning över hela världen. Snippsauna är en holistisk metod vars mål är att ge kroppen stöd så att den kan sätta igång sin egen förmåga att läka.”. 

Annonsören ser webbplatsen som en helhet och hoppas att den som besöker den besöker hela webbplatsen och inte bara stannar vid en sida. Enligt annonsörens statistik är personer inne på hela webbplatsen och besö-ker vanligtvis alla sidor, inte bara startsidan. Annonsören har bifogat besöksstatistik för webbplatsen. 

Annonsören upplever att anmälaren ej är en av dess genomsnittliga besökare av två anledningar. Den ena är att anmälaren har stannat på första sidan och den andra är att den generella användaren letar efter information och inte efter fel att anmäla. 

Annonsören rör sig i ett litet fält inom kvinnohälsa baserad på muntlig tradition, örtmedicin och egenvård. An-nonsören är mot den bakgrunden van vid att det man gör upprör många. Speciellt de som vill ha evidensbase-rad vård, vilken de är fria att välja på andra plattformar och i samhället. Annonsörens plattform vänder sig till den som vill gå en annan väg eller som vill komplettera den evidensbaserade vården med traditionell egenvård. Annonsören möter dessa individer på ett annat sätt än de är vana vid från sjukvården. 

Annonsören anser att anmälan om falsk marknadsföring saknar grund. Baserat på de studier som gjorts på ångning, studier på örternas medicinska egenskaper samt den stora mängd vittnesmål som bilagts yttrandet, anser annonsören att det som erbjuds på webbplatsen inte är att lova för mycket. 

Enligt annonsören har den här metoden funnits i vårt land sedan urminnes tider. Den tidigaste källan annonsö-ren har hittat till Snippsauna, eller hukbad som det hetat innan, är från Linnés bok ”Lapplandsresan” (1732) där han träffar några kvinnor som berättar för honom att de ska använda renfana för att ånga underlivet. Att annon-sören ska behöva bevisa ett arv, ett kulturarv, ett kvinnligt nordiskt kulturarv på ett annat sätt än med vittnesmål är som att begära att annonsören ska bevisa att det finns liv efter döden. Det är högst logiskt att kvinnor tagit hand om sina underliv på bästa möjliga sätt under de förutsättningar som funnits, precis som moderna kvinnor vill ta hand om sig på bästa möjliga sätt. Annonsören för helt enkelt en gammal nordisk kultur vidare och om den kan hjälpa snippbärare att leva ett liv utan smärta, infektioner, samlagsmärtor, och att de känner att de är i full kontakt med sin livmoder, så känner annonsören att den har bidragit till något väldigt värdefullt. 

Till yttrandet har annonsören bifogat tre bilagor med studier och vittnesmål angående metodens användning, samt vetenskapliga studier som verifierar örternas medicinska verkan. 

Reklamombudsmannen konstaterar att den aktuella reklamen beskriver den marknadsförda tjänsten som att den har medicinskt positiva effekter för den som utsatts för trauman och sexuella övergrepp. Påståendet upp-fattas sannolikt av en genomsnittskonsument som att tjänsten har en bevisad effekt. Annonsören har enligt Reklamombudsmannen inte visat att tjänsten har de beskrivna medicinska effekterna. Reklamen är därför vilse-ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler. 

View this post on Instagram

Jag förlorade mot R.O. Vilket var väntat. Så klart kan jag ju inte bevisa det men visst trodde jag att över 300 kvinnors vittnesmål och 10 kliniska studier skulle vara värt en hel del. Jag vill tacka dig Linn Grönkvist, dig som jag aldrig träffat, dig som jag aldrig haft kontakt med, dig som aldrig ångat med mig och förmodligen kommer du aldrig testa detta. Jag vill tacka dig för ditt penetrerande hat och för att du genom din klassiska backstabbing metod, dvs inte ha en dialog med mig innan du anmäler så har du lyckats ge mig över 1000 nya följare, 25 nya jobberbjudande både i Sverige och utomlands, en helt otrolig besöksstatistik till min hemsida och beställningarna i webshoppen gick upp med 25% tack vare din anmälan. Vi har skapat ett internationellt nätverk för oss terapeuter och vi har alla svetsats samman tack vare dig. Kära Linn, jag tänkte att du kanske ville veta det att ditt ursinniga hat och behov av att fälla min hemsida för vilseledande har hjälpt mig nå nya höjder på minimal tid. Så jag tänker göra en örtblandning som jag ska kalla Grönkvist och jag ska marknadsföra den som mirakelkur för evig framgång. TUSEN TACK alla ni som lämnat VITTNESMÅL, delat historier, skickat kärlek, hjälpt mig med ryggskottet som detta otroliga extrajobb inneburit utan er not possible. #snippsaunawontdie #snippsaunaheretostay Hela dom och försvar finns på hemsidan eller följ contactinbio.

A post shared by wildherbarista – snippsauna (@wildherbarista) on

Förmödrar

“Once upon a time there was a wicked witch and her name was
Lilith
Eve
Hagar
Jezebel
Delilah
Pandora
Jahi
Tamar
and there was a wicked witch and she was also called goddess and her name was
Kali
Fatima
Artemis
Hera
Isis
Mary
Ishtar
and there was a wicked witch and she was also called queen and her name was
Bathsheba
Vashti
Cleopatra
Helen
Salome
Elizabeth
Clytemnestra
Medea
and there was a wicked witch and she was also called witch and her name was
Joan
Circe
Morgan le Fay
Tiamat
Maria Leonza
Medusa
and they had this in common: that they were feared, hated, desired, and worshiped.”

~ Andrea Dworkin

Hela inlägget här: https://www.facebook.com/SHEonthetipofhertongue/?__tn__=kCH-R&eid=ARBrFZiBZTqQ-I21Z_pAt9PNDdoeS1KND4poyP4in0RaxLZscXw1gVIsjODVFURbWhx73NqCwl4nlK3g&hc_ref=ART0HJDwTVPsn6nlHeWYPkmMEiiJ3X2iZUkk909DUDb2zRrg3_oNqrEz7xUMwGS4-QI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCKKGCsCsfqilns7xK6aDZbGiclJoJPNvB5zgPKTGuj-5DsuSe_iDeU3DcCVNgie9Ejj7YidbGV5o9cQX_TW9B4BULaAU0rLfNrxau3N7YBU_G5WJnBu8XafMBwWC6uAhlsHbOS08w4bUxDjkbKnmgzcu60fUejJa6GlAfJ3gzxjefDX_au1xjO86ag-rtzQvV2VRCtSwnEAMzRnfXmYRr2I3vjUdcs0xww1tgJdOxyh-N2ldXW2VMypA5zk9e3gkydc66AaOq_ryuvGavkXMEolort4ypOk-sC6Uby71_O4rf2yrQhEsGeXuu0gNmty5JNqeAcTYFZErVa9sE